zpět
PATOČKA, Jan: O UMĚNÍ.
Tento svazek studií, statí a přednášek Jana Patočky, připravený v Brně v prosinci 1985, zahrnuje autorovy práce o literatuře, divadle, výtvarném umění a hudbě. Výchozími texty tohoto vydání jsou časopisecké vydání uvedených prací a jejich strojopisné vydání v souboru Umění a filosofie, Praha 1978.
4°, 323 str. Vazba dobová celoplátěná.
Samizdat, psací stroj, průklepový papír, černý uhlíkový papír. - Intaktní. Sběratelský stav.
<ID:SAM71899> Cena: 12.000,- Kč
Obsah
I
Fragmenty o jazyce
2
Spisovatel a jeho věc
6
Komenský a otevřená duše
21
Symbol země u K. H. Máchy
36
Čas, věčnost a časovost v Máchově díle
55
Šalda mezi včerejškem a dneškem
83
Ladislav Klíma - Pokus o rozbor klíčových tezí
88
Titanismus
99
Smysl mýtu o paktu s ďáblem
105
Kulhavý poutník Josef Čapek
121
Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha
142
Zpěv výsosti
153
II
Epičnost a dramatičnost, epos a drama
156
Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích
167
Ještě jedna Antigona a Antigona ještě jednou
175
Ivanov
188
K "idei Národního divadla"
195
III
Umění a čas
201
Co je vidění
219
A. Gehlen - o moderním výtvarnictví
222
Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi
228
Úvahy nad Readovou knihou o sochařství
236
K Ingardenově ontologii malířského díla
251
K Ingardenově filosofii malířského díla
260
V. Richter - Studie z dějin a teorie umění
272
IV
Německá duchovnost Beethovenovy doby
297
Ediční poznámky
321