zpět
KIPLING, Rudyard: BAJKY I NEBAJKY.
Přeložil Zdeněk Hobzík, doslov Aloys Skoumal, ilustrace Josef Novák, grafická úprava Olga Pavalová.
Praha, SNDK, 1958. 1. vyd.
8°, 155 str. Původní nakladatelská papírová vazba s vyobrazením.
Světová knihovnička, sv. 1. - Vazba téměř intaktní, knižní blok intaktní. - Sběratelský stav.
<ID:DM85237> Cena: 120,- Kč