zpět
MASARYKOVOU STOPOU. Ročník 3.
Měsíčník Masarykovy československé společnosti.
Red. Emanuel Havelka, Ctibor Buday, Ján Ďurovič a Stanislav Treybal. Výzdoba a graf. úpr. Ferda Štábla a Vlad. Mlčák.
Hodonín, Masarykova čsl. spol., 1947.
4°, 5 sešitů. Pův. pap. ob.
Sv. 1. Číslo 1-2. 16 str.
Téměř intaktní stav.
Sv. 2. Číslo 3-4. Str. 17 - 32.
Téměř intaktní stav.
Sv. 3. Číslo 5-6. Str. 33 - 48.
Obálka se znaky mírného použití běžnou manipulací a ve velmi dobrém stavu, knižní blok téměř intaktní.
Sv. 4. Číslo 7-8. Str. 49 - 64.
Obálka se znaky mírného použití běžnou manipulací a ve velmi dobrém stavu, knižní blok téměř intaktní.
Sv. 5. Číslo 9-10. Str. 65 - 80.
Obálka se znaky mírného použití běžnou manipulací a ve velmi dobrém stavu, knižní blok téměř intaktní.
<Kód: SV48623> Cena: 550,- Kč

Copyright © Stanislav Jordán. All rights reserved.
Autorské právo © Stanislav Jordán. Všechna práva vyhrazena.