Novinky
Beletrie česká
Beletrie zahraniční

Beletrie-dramata

Poezie česká
Poezie zahraniční
Poezie sborníky
Literární teorie
Divadlo-hudba-tanec-film
Lidová umění
Výtvarná a užitá umění
Grafika, kresba, akvarel
Bibliofilie, knižní vazba, ...
Rukopisy
Filozofie-náboženství
Společenské vědy
Historie-místopis-životopisy
Varia
BABLER, František Otto ( 26. leden 1901, Zenica, Bosna a Hercegovina - 24. únor 1984, Olomouc )
Překladatel, básník, publicista, nakladatel, bibliofil, kreslíř, literární historik, knihovník, ...
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB59931>
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB58165>
BARUCH, Kamil ( 28. červenec 1892, Krásno nad Bečvou - 22. listopad 1966, Praha )
Ilustrátor, malíř, typograf, grafik, pedagog, redaktor, spisovatel.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB70534>
BEDNÁŘ, Kamil ( 4. červenec 1912, Praha - 23. květen 1972, Mělník )
Básník a překladatel.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB71438>
BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich ( 21. duben 1885, Tučapy u Uherského Hradiště - 9. září 1953, Uherské Hradiště )
Básník a prozaik, vlastivědný pracovník, knihovník a bibliofil, publicista a překladatel, autor povídek a loutkových her pro děti, pedagog, ...
Absolvent reálného gymnázia v Uherském Hradišti a Učitelského ústavu v Kroměříži. Učil na obecných školách ve Zlechově a Buchlovicích, na měšťanské škole v Bzenci a v Uherském Hradišti. Zde pracoval i jako městský knihovník. Vydal celkem 70 vlastních básnických a beletristických knih, 20 knížek odborných, několik překladů z němčiny a polštiny, redigoval 10 časopisů a přispíval do mnoha dalších. Působil jako zanícený pracovník a organizátor v bibliofilském hnutí, redigoval časopis Bibliofil, bibliofilskou edici Moravského kola spisovatelů Studánky, připravoval četná bibliofilská vydání. Věnoval se knižní kultuře a grafice. Jeho literární pozůstalost je uložena ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.
Dedikace a kresba
v bibliofilském tisku: <BIB41697>
BECHNÝ, Klaudius (1888 - 1967). Výtvarník, kulturně-osvětový pracovník, redaktor, pedagog.
Dedikace v bibliofilském tisku:
<BIB47143>
BENEŠ, Karel ( nar. 1. května 1932 ve Vlčnově u Uherského Hradiště )
Ilustrátor, grafik, malíř.
Podpis v příležitostném tisku: <VUU43995>
BEZRUČ, Petr ( 15. září 1867, Opava - 17. únor 1958, Olomouc )
Básník a prozaik.
Přípis v knize: <BC61415>
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB61381>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB61382>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB70534>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB44359>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB61559>
Podepsaný přípis v knize:
<PC74711>
BERNATSKÝ, Ladislav (1904 - 1982). Úředník, redaktor, autor dvou básnických sbírek.
Podpis v knize:
<PC18951>
BĚLECKÝ, Oldřich (1890 - 1967). Autor převážně humoristických povídek a literatury pro děti a mládež.
Podpis v knize:
<PC49067>
BLÁHOVÁ, Eliška (1884 - 1966). Zakladatelka moravské rytmiky, ...
Podpis v knize:
<DHTF71005>
BOUDA, Cyril ( 14. listopad 1901, Kladno - 29. srpen 1984, Praha )
Malíř, grafik, ilustrátor, typograf, pedagog.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB73229>
BRAGDON, Claude Fayette (1866 - 1946). Americký architekt, scénograf, spisovatel, ...
Podpis v knize:
<FN38916>
BROD, Max ( 27. květen 1884, Praha, Rakousko-Uhersko - 20. prosinec 1968, Tel Aviv, Izrael )
Pražský židovský, německy píšící spisovatel, překladatel, divadelní a hudební kritik, ...
Podpis v knize: <BZ63752>
ČÁP - HORČÁPSKÝ, Gabriel Imanuel Zeť spis. Jaroslava Vrchlického, bratr spis. Růženy Svobodové.
Podpis v knize:
<JL35472>
DEMEL, Karel ( 28. únor 1942, Praha )
Malíř, grafik, ilustrátor, hudebník.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB16>
DURYCH, Jaroslav (1886 - 1962) Prozaik, esejista, básník a dramatik.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB51749>
DVOŘÁČEK, Jaroslav (1908 - 1980)
Malíř, grafik.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU22236>
DYRYNK, Martin ( nar. 6. srpna 1941 v Praze )
Grafik, typograf, ...
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB72491>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB70387>
ELPL, Mirek (1905 - 1960) Prozaik, básník, redaktor, překladatel.
Podpis v knize: <BC69111>
FIALOVÁ, Vlasta (nar. 20. ledna 1928 v Brně, zemřela 13.ledna 1998 v Brně)
Herečka. Divadlo, film, rozhlas. Partnerka Zdeňka Kampfa, sňatek r. 1953.
Podpis ve výstavním katalogu Bohuslava Jágra:
<VUU31004>
GAJDOŠ, Rudolf ( 26. leden 1908, Měřín u Žďáru nad Sázavou - 7. říjen 1975, Valtice u Břeclavi )
Malíř, grafik, pedagog.
Podepsaná knižní grafika: <BIB61559>
HÁLOVÁ - JAHODOVÁ, Cecilie (21. listopad 1892, Majetín, okr. Olomouc - 24. prosinec 1978, Brno). Historička umění a kulturní pracovnice, v letech1948 - 1958 ředitelka Muzea města Brna.
Dedikace v knize:
<VUU0022>
HAUKOVÁ, Jiřina (1919 - 2005). Básnířka, překladatelka.
Dedikace v knize:
<PC64751>
HAVLASA, Jan (1883 - 1964). Diplomat, spisovatel a cestovatel.
Dedikace v knize:
<BC13111>
HERRMANN, Ignát ( 12. srpen 1854, Horní Mlýn u Chotěboře - 8. červenec 1935, Řevnice u Prahy ) Novinář a spisovatel, beletrista proslavený svými fejetony, povídkami a romány z pražského prostředí. Vyučil se kupeckým příručím, od roku 1873 byl zaměstnán v nakladatelství J.Otto. Zde v letech 1876 až 78 redigoval Ottův humoristický časopis Paleček. V roce 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák, od roku 1885 redaktorem Národních listů. Byl též editorem díla Jana Nerudy. Člen Akademie věd a umění, od roku 1888 předseda spolku Máj.
Dedikace v bibliofilském tisku:
<BIB68126>
HERMANOVÁ, Ljuba (1913 - 1996) Herečka, zpěvačka.
Dedikace na programu:
<DHTF37905>
HLAVICA, Emil (28. duben 1887, Vsetín - 7. duben 1952, Brno)
Sochař, grafik, řezbář. Vyučil se řezbářskému řemeslu v dílně svého otce, studoval u prof. Kastnera na Umělecko-průmyslové škole v Praze, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. V. Myslbeka.
Podpis na pohlednici:
<VUU24763>
HERČÍK, Josef (1922 - 1999). Grafik, rytec.
Podpis na výstavním katalogu a plakátu:
<VUU11869>
HOLAN, Vladimír ( 16. září 1905, Praha - 31. březen 1980, Praha )
Básník a překladatel.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB11368>
CHATRNÝ, Dalibor (nar. 1925). Grafik, malíř, autor instalací, projektů a konceptů.
Podpis na výstavním katalogu:
<VUU12667>
JANÁČEK, Josef (1925 - 1994). Historik a pedagog, který se specializoval především na novověké dějiny Českých zemí.
Dedikace v knize:
<HMZ69115>
JANDOVÁ, Ludmila ( 3. srpen 1938, Osík - 20. říjen 2008, Osík u Litomyšle )
Grafička, malířka, ilustrátorka.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB76919>
JÁGR, Bohuslav (nar. 3. července 1907 v Brně, zemřel 27. března 1996 v Brně)
Malíř, sochař, řezbář, grafik. Studoval u Petra Dillingera na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Zastoupen ve sbírkách Galerie Muzea města Brna, NG v Praze, ...
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU31004>
KAMPF, Zdeněk (20.září 1920, Jaroměřice nad Rokytnou - 12. leden 1987, Brno)
Herec. Národní divadlo v Brně (1943–1987), Městské divadlo mladých v Brně (1952–1954), spolupracoval s brněnským rozhlasem. Partner Vlasty Fialové, sňatek r. 1953.
Podpis ve výstavním katalogu Bohuslava Jágra:
<VUU31004>
KAPOUN, Karel (1902-1963) Básník.
Dedikace v knize:
<PC27588>
KISCH, Egon Ervin ( 29. duben 1885, Praha - 31. březen 1948, Praha )
Pražský německy píšící reportér a spisovatel židovského původu.
Podpis v knize:
<BZ51012>
KLIKA, Jaroslav (1885 - 1948) Významný knihovník a archivář, pedagog,...
Dedikace v knize:
<HMZ63822>
KOCOUREK, Franta ( 21. února 1947 Brno-Řečkovice - 7. července 1991 Vír-Hrdá Ves ) Bavič a herec, znalec brněnského hantecu, zápasník a silák, autor happeningů, ...
Podepsaná reprodukce F.K. Bohumila Matala jako PF '89.
Kart. 224 x 158 mm.
Intaktní stav.
<Kód: RKP68802> Cena: 300,- Kč
Více informací
KODYM, Jiří (*1927) Grafik.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU18587>
KOMÁREK, Vladimír (1928 - 2002) Grafik, malíř, ilustrátor, pedagog.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU18588>
KONDAPANENI, Olga (*1928) Grafička, sochařka.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU50413>
KOŽÍK, František (1909-1997) Spisovatel - zejména životopisných románů, libretista, scenárista, rozhlasový a filmový dramaturg, textař, ...
Dedikace v knize:
<PC31694>
KRČMÉRY, Štefan ( 26. prosinec 1892, Mošovce - 17. únor 1955, Pezinok )
Slovenský literární vědec, básník, publicista a organizátor kulturního života na Slovensku v době mezi 1. a 2. svět. válkou.
Podpis v knize: <PZ15313>
Podpis v knize:
<JL15314>
KRECAR, Jarmil (1884 - 1959) Pedagog, knihovník Národního muzea v Praze, literární, divadelní a výtvarný kritik, básník, sběratel a bibliofil.
Podpis v knize:
<BD25716>
KŘIČKA, Petr (1884 - 1946). Básník, překladatel, ...
Podpis v knize:
<PC74712>
KUBÍČEK, Ruda (18. březen 1891, Uherské Hradiště - 6. duben 1983, Uherské Hradiště)
Grafik, malíř, autor vitráží, fresek a sgrafit, správce grafických sbírek Slováckého muzea a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB41697>
KULHEIM, Josef (1908 - 1975) Pedagog, publicista, redaktor, básník.
Dedikace v knize:
<PC70092>
KÜHNDEL, Jan ( 29. září 1889, Loštice - 4. únor 1970, Prostějov )
Studoval na olomouckém gymnáziu, kde roku 1908 maturoval. Do Prostějova přišel v roce 1909. Působil zde jako učitel a trvale zde zůstal. Za první světové války se zajímal o historii a této zálibě zůstal věrný po celý život. Roku 1919 se stal tajemníkem městského muzea v Prostějově. V roce 1929 zanechal učitelství a stal se správcem městského archivu a muzea. Tuto funkci vykonával do roku 1949, kdy odešel o důchodu. Vedle historie se též věnoval výtvarnému umění. Jeho publikační činnost je rozsáhlá. Svůj první článek pod názvem ”Sláva a úpadek prostějovských cechů” uveřejnil ve Vlastivědném sborníku pro mládež župy olomoucké 1924/25. Od té doby napsal více jak sto titulů – monografií, statí, článků a posudků historických a vlastivědných prací. Byl redaktorem a přispíval do Ročenky Národopisného a průmyslového muzea města Prostějova a Hané, která byla vydávána v letech 1924 – 1948. Psal také do časopisů Vlasteneckého spolku a muzejního v Olomouci a do dalších sborníků a novin.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB22018>
KVAPIL, Jaroslav (1868 -1950) Lyrik, autor divadelních her, operní libretista, překladatel, divadelní a literární kritik. Od r. 1900 režisér a dramaturg v Národním divadle. Od r. 1912 šéf činohry. Činný v Sokole, vypravil sletové scény v r. 1912 a 1920. Za I. světové války člen Mafie. Z jeho podnětu a převážně i stylizaci v r. 1917 Manifest čes. spisovatelů. 1918 - 1920 člen revolučního nár. shromáždění. V letech 1921 - 1928 režisér a ředitel Vinohradského divadla. Za II. svět. války vězněn. Po celý život zastával funkce v kulturních a veřejných institucích. Přední člen pražské zednářské lóže. V roce 1946 jmenován národním umělcem.
Podpis v knize:
<BD25714>
LACINA, Bohdan ( 15. únor 1912, Sněžné - 6. červenec 1971, Brno )
Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, ...
Podpis na pozvánce k besedě a ukončení výstavy:
<VUU31363>
Podepsaná knižní grafika: <BIB73223>
LANGER, František ( 3. březen 1888, Královské Vinohrady - 2. srpen 1965, Praha )
V roce 1914 absolvoval lékařskou fakultu UK, téhož roku byl odveden do Rakousko-Uherské armády a odvelen na východní frontu. Na ruské frontě se dal zajmout, vstoupil do československých legií, kde se stal šéflékařem 1. pluku. V roce 1920 se přes Čínu a Japonsko vrátil domů. Po návratu navázal na svou divadelní a literární činnost, se kterou započal již na gymnáziu. Stal se jednou z ústředních osobností prvorepublikové kulturní společnosti, spolupracoval a přátelil se např. s bratry Čapkovými, Jaroslavem Haškem, či prezidentem T. G. Masarykem. Na sklonku 30. let se stal dramaturgem Divadla na Vinohradech, které bylo domovskou scénou většiny jeho dramat. V roce 1938 musel z rasových důvodů divadlo opustit. Jako důstojník čs. armády odešel přes Polsko do Francie a po jejím pádu do Londýna, kde se stal jedním z blízkých spolupracovníků Edvarda Beneše a exilové vlády. Po skončení druhé světové války se v hodnosti brigádního generála vrátil do Prahy. Opět se začal věnovat dramatické a literární tvorbě, nicméně komunistický převrat v roce 1948 mu zkomplikoval život. Langerův syn a dcera byly zatčeni, vyslýcháni a vězněni komunistickou policií, jeho hry se hrály pouze v zahraničí a jeho jméno bylo postupně vymazáváno z obecného povědomí.
Podpis v knize:
<BC41350>
LEGER, Karel ( 21. září 1859, Kolín - 6. duben 1934, Kolín )
Básník, spisovatel a dramatik
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB69833>
LEŠEHRAD, Emanuel ( 15. listopad 1877, Praha - 30. květen 1955, Praha )
Spisovatel, básník, dramatik, kritik a překladatel, propagátor okultismu a svobodného zednářství, významný sběratel.
Podpis v knize:
<PC72010>
( LEVÝ, J.)
DLOUHO ŠŤASTNĚ OBCUJ KOJEN SLASTÍ.
K SLÁVĚ NÁRODU A DRAHÉ VLASTI!
Rukopis na pap. 68 x 120 mm.
Signováno J. Levý.
V levé části několik nevýrazných skvrn od vlhkého skladování.
<Kód: RKP50088> Cena: 50,- Kč
Více informací
LHOTÁK, Kamil ( 25. červenec 1912, Praha - 22. říjen 1990, Praha )
Malíř, ilustrátor, grafik, spisovatel, kostýmní návrhář.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB15398>
LUKAVSKÝ, Jaroslav (11. březen 1924, Praha - 12. prosinec 1984, Praha)
Ilustrátor, grafik, malíř.
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB69835>
MAJEROVÁ, Marie ( 1. únor 1882, Úvaly u Prahy - 16. leden 1967, Praha )
Spisovatelka, novinářka, kritička, překladatelka.
V letech 1898 - 1899 služka v Budapešti, po návratu úřednice v Praze a večerní obchodní škola. Styky se sociálně demokratickou mládeží i s anarchistickou bohémou. V roce 1904 pracuje ve Vídni pro sociálně demokratické Dělnické listy. V letech 1906 - 1907 žije v Paříži, studuje externě Sorbonnu a stýká se s anarchistickou komunou. Po návratu žije v Praze a přispívá do sociálně demokratických periodik. Stýká se především s literáty z okruhu F. X. Šaldy a Růženy Svobodové. Po rozštěpení sociálně demokratické strany se přidala k její levici, v roce 1921 je zakládající členkou KSČ, pracuje v jejích periodikách jako redaktorka. V roce 1929 vyloučena z KSČ pro kritiku nového gottwaldovského vedení. Opět vstoupila do KSČ v roce 1945 a dostává se jí mnoha oficiálních poct.

Podpis v knize:
<BC58598>
Podepsaný přípis v knize:
<BC31915>
MARCHA, Jaroslav (1880 - 1961)
Autor lyrických a vzpomínkových povídek, črt a fejetonů z venkovského života, žurnalista, redaktor.
Podpis v knize:
<PC47925>
MARTÍNEK, Vojtěch (11. duben 1887, Brušperk u Frýdku-Místku - 25. duben, Ostrava)
Prozaik, básník, literární a divadelní kritik a historik, esejista, pedagog.
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB57132>
MIKULÁŠEK, Oldřich (1910 - 1985)
Básník, spisovatel, publicista.V roce 1937 se stal redaktorem Lidových novin, působil v Hostu do domu, v Československém rozhlase, atd. Po roce 1969 se stal samizdatovým spisovatelem a teprve v osmdesátých letech mu bylo umožněno publikovat. Je autorem devatenácti básnických sbírek.
Dedikace v knize:
<PC35106>
Dedikace v knize:
<PC35107>
Dedikace v knize:
<PC35110>
Dedikace v knize:
<PC35111>
MILÉN, Eduard ( 18. březen 1891, Frýdštejn u Turnova - 19. květen 1976, Brno )
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, ...
Podpis v knize: <PC12353>
Podpis v knize:
<PC27585>
Podepsaná knižní grafika:
<BIB76920>
MILOTA, Vlastimil (1923 - 1993) Básník, knihovník, prozaik.
Dedikace v knize:
<PC41305>
Dedikace v knize:
<BC70633>
Dedikace v knize:
<BC70634>
Dedikace v knize:
<BC60007>
MINÁŘ, Emil ( 2. prosinec 1931, Trnava - 3. leden 1988, Praha )
Historik umění, znalec a teoretik knižní vazby, krátce pracovník Národní galerie, organizátor výstav, Trienále umělecké knižní vazby, ...
Podpis v příležitostném tisku: <VUU43995>
MORAVEC, Alois (1899 - 1987) Malíř, kreslíř, grafik.
Podpis na pozvánce k zahájení výstavy:
<VUU31364>
NEUMANN, Stanislav Kostka (1875 - 1947) Spisovatel.
Podpis v knize: <PC31916>
NEUŽIL, František (1907 - 1995) Básník, romanopisec, autor knih pro mládež, učitel, archivář a redaktor.
Podpis v knize:
<JL36182>
Dedikace v knize:
<BC69112>
NOHA, Jan ( 26. listopad 1908, Benešov u Prahy - 19. leden 1966, Praha )
Básník, překladatel.
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB71448>
NOPP, Viktor ( 25. listopad 1893, Wien - 12. leden 1970, Brno )
Houslista, houslový pedagog, žák a asistent Otakara Ševčíka.
Dedikace v knize a přípis na příloze:
<DHTF60014>
NOR, A. C. (1903 - 1986) Spisovatel, novinář, redaktor, ...
Podpis v knize:
<JL59956>
NOVOTNÝ, Michal ( nar. 7. června 1942 v Praze )
Básník, spisovatel a překladatel.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB72491>
ODEHNAL, Ivo ( nar. 4. dubna 1936, Valašské Klobouky)
Spisovatel a básník, peda gog.
Dedikace v knize:
<PC49514>
PALIVEC, Viktor (23. prosinec 1908, Příbram - 30. prosinec 1989, Praha)
Básník, knihovník, heraldik, ...
Dedikace v knize:
<PC68133>
POLEDŇÁK, Ivan (1931 - 2009) Muzikolog, pedagog, publicista, organizátor.
Dedikace v knize:
<DHTF41142>
POLLOCK, Channing ( March 4, 1880 - August 17, 1946 )
American playwright, critic and writer of film scenarios.
Dedication in the book:
<BD35099>
POSPÍŠIL, František (1885 - 1958) Etnogaf, cestovatel, pedagog, publicista.
Dedikace v knize:
<HMZ17942>
POULÍK, Josef (1910–1998) Vedoucí osobnost československé archeologie. Ve třicátých letech se dostal jako laborant do Moravského zemského muzea, kde se však podílel na mnoha výzkumech, o nichž později i psal do místního tisku. Od roku 1942 vedl pobočku Státního archeologického ústavu v Brně. Byl také organizátorem rozsáhlého archeologického výzkumu na Moravě a vedoucí největšího československého výzkumu v Mikulčicích. Těžiště jeho vědeckého zájmu spočívá ve slovanském období. Byl jedním z iniciátorů světoznámé výstavy Velká Morava. Od roku 1974 vedl i pražský archeologický ústav, který se spolu s brněnským následně sjednotil pod ARÚ ČSAV. Působil rovněž jako profesor brněnské univerzity, akademik a místopředseda ČSAV, byl laureátem státní ceny.
Dedikace v knize:
<HMZ61732>
PŘIKRYL, Bedřich ( 16. duben 1931 - 5. duben 2004 ) Fotograf
Od roku 1967 fotograf Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zde působil 23 let. Množství národopisně a krajinářsky orientovaných fotografií se nachází ve foto archivu muzea a bylo publikováno v různých materiálech muzea, odborných časopisech a také vydáno na pohlednicích. Kniha „Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko", která je ilustrována jeho fotografiemi, byla nominována v kategorii Muzejní publikace roku v rámci Národní soutěže muzeí „Gloria musaealis", kterou vyhlašuje Asociace muzeí a galerií České republiky. Uspořádal několik výstav svých fotografií, např. Nový Jičín 1979, Frenštát pod Radhoštěm 1981 a Rožnov pod Radhoštěm 1990.
Dedikace v knize: <LU58914>
ŘEZNÍČEK, Zdeněk (1941) Básník, výtvarník.
Dedikace v knize:
<PC58933>
SEDLÁČEK, Vojtěch ( 9. září 1892, Libčany u Hradce Králové - 3. únor 1973, Praha )
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog.
Podpis v knize:
<BC71854>
SEIFERT, Jaroslav ( 23. září 1901, Praha - 10. leden 1986, Praha )
Lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
Podpis v knize:
<PC9139>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB61435>
Podepsaný přípis v knize:
<PC51255>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB74599>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB74601>
SEJBAL, Jiří (1929 - 2004) Významný historik - numismatik, ředitel Moravského zemského muzea, profesor Masarykovy univerzity, ...
Podpis v knize:
<HMZ41753>
SEYDL, Zdeněk ( 1916 - 1978 ) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf, scénograf, ...
Rukopis na papíře 204 x 105 mm, 1/2 str., nadepsaný.."Zdeněk Urbánek, Cestou za Quijotem, Vazba."

Podrobné instrukce pro úpravu knižní vazby, prosba o zaslání korektury a poděkování. Datováno 9. 4. 1949 a podepsáno. - Velmi dobrý stav.
<Kód: RKP50084> Cena: 500,- Kč

Více informací
SEYDL, Zdeněk ( 1916 - 1978 ) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf, scénograf, ...
Rukopisný dopis.

Dopis na papíře 225 x 172 mm, 1/4 str.
Zasílá faktorovi brněnské Polygrafie,.sběrateli rukopisů, "nějaký podpisy, ... Až budu mít jiný, pošlu zase, ..." Datováno 15. 10. 1952 a podepsáno. - Přeloženo Z.S. napříč. Téměř intaktní stav.
<Kód: RKP50032> Cena: 200,- Kč

Více informací
SEYDL, Zdeněk ( 1916 - 1978 ) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf, scénograf, ...
Rukopisný dopis v obálce.
Obálka
120 x 184 mm s rkp. adresou:" P.T. ZÁVODNÍ RADĚ AKCIOVÉ MOR. KN. POLYGRAFIE V BRNĚ" a zpáteční adresou.

Rukopisný dopis v obálce.
Obálka
134 x 205 mm s rkp. adresou:" P.T. ZÁVODNÍ RADĚ AKCIOVÉ MOR. KN. POLYGRAFIE V BRNĚ".
Obálka se znaky mírného použití a ve velmi dobrém stavu.
Dopis na papíře 228 x 174 mm, 4/4 str.
Žádá o vyslovení díků pánům sazečům a strojmistrům a těší se na další spolupráci. "Věřím, že budeme-li takto nadále spolupracovat, dáme české knize tu dobrou tvář. Vy - nakl. Fr. Borový -a já - spolu!"
Datováno: Praha, 8. 5. 1948 a podepsáno. - Přeloženo Z.S. napříč. Téměř intaktní stav.
<Kód: RKP50017> Cena: 1600,- Kč

Více informací
Více informací
Více informací
SEYDL, Zdeněk ( 1916 - 1978 ) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf, scénograf, ...

Rukopisný dopis v obálce.
Obálka
228 x 316 mm s rkp. adresou a zpáteční adresou.
Obálka se znaky použití.
Dopis na papíře 214 x 294 mm, 2/2 str.
Zasílá faktorovi brněnské Polygrafie kolorované tis- ky (?), které dlouho "odkládal na zítra". Děkuje za to,."že jste tak pěkně vytiskl

Více informací
Více informací
nejen ty kostýmy, ale každou obálku, kterou jsme spolu dělali, ..." Datováno 29. 1. 1957 a podepsáno. - Přeloženo podél i napříč a ve velmi dobrém stavu.
<Kód: RKP50085> Cena: 500,- Kč
SEYDL, Zdeněk ( 1916 - 1978 ) Malíř, grafik, ilustrátor, typograf, scénograf, ...

Rukopisný dopis v obálce a podepsaná fotografie.
Obálka
134 x 205 mm s rkp. adresou:" Výborným sazečům v Brně, od jednoho malíře z Prahy".
Obálka se znaky pouze nepatrného použití.
Dopis na ručním papíře 310 x 204 mm, 2/2 str.
Dopis je odpovědí na přání zaměstnanců Moravské Polygrafie, kteří si prostřednictvím svého ředitele vyžádali fotografii Zdenka Seydla. Posílá fotografii a prosí aby mu i oni poslali své, protože: "i já jsem zvědav na TY, kteří tak dobře a s takovým pochopením provádí nejen moje návrhy, ..." Dopis je plný uznání a pochval. Datováno

Více informací
Více informací
Více informací
29. 3. 1942 a podepsáno. - Přeloženo Z.S. podél i napříč. Téměř intaktní stav.
Bromostříbrná fotografie 66 x 50 mm. Podpis Zdenka Seydla na zadní straně. - Intaktní stav.
<Kód: RKP50012> Cena: 1200,- Kč
SLABÝ, Jan Josef Vl. jm. Zeman, autor dvou básnických sbírek.
Dedikace v knize:
<PC14027>
SLANSKÝ, K. W. (1803 - 1869) Vl. jm. Karel Alois Vinařický. Kněz, básník, překladatel klasické literatury, pedagog, národní buditel - blízký spolupracovník Františka Ladislava Čelakovského.
Podpis v knize:
<BD25715>
SMĚJA, Fran ( 30. květen 1904, Suché Lazce - 11. únor 1986, Opava ) Prozaik, básník, redaktor, kulturní pracovník, pedagog.
Podpis v knize: <PC48377>
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB74031>
SUCHÝ, Jiří ( *1931 ) Divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník, výtvarník, ...
Podpis v knize:
<BD63620>
Podpis v knize: <PC63553>
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB70387>
SUCHÝ, Josef (1923 - 2003) Básník, prozaik, překladatel.
Podepsaná dedikace v knize: <PC69020>
Podepsaná dedikace v knize: <PC69022>
Podepsaná dedikace v knize: <PC69013>
Podepsaná dedikace v knize:
<BC69027>
SVOZIL, Jan (1857-1948) Pedagog, kulturně-osvětový pracovník, publikace z oboru tělovýchovy, zdravovědy a hanáckého folkloru.
Dedikace v knize:
<VA51000>
ŠIMON, Pavel ( 16. červen 1920, Praha - 26. červen 1958, Praha )
Ilustrátor, grafik, malíř, typograf, ...
Podepsaná knižní grafika:
<BIB74601>
ŠÍR, František. (první pol. 19. stol.) Překladatel.
Podpis s přípisem v knize:
<BD25715>
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925) Malíř, kreslíř, grafik, pedagog.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU18591>
ŠOTOLA, Jiří ( 28. květen 1924, Smidary u Hradce Králové - 8. květen 1989, Praha )
Básník, prozaik, dramatik, publicista, televizní a filmový scenárista, ...
Dedikace v knize:
<PC51822>
ŠOUREK, Otakar (1883 - 1956) Muzikolog.
Podpis v knize:
<DHTF33714>
ŠTĚCH, Karel (31. září 1908, České Budějovice - 29. červenec 1982, České Budějovice)
Ilustrátor, malíř, typograf, grafik.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB19>
ŠTĚCH, Václav Vilém (1885 - 1974) Významný historik umění.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU56082>
ŠVABINSKÁ - VEJRYCHOVÁ, Zuzana (1912 - 2004). Narodila se 15. března 1912 v rodině pražského malíře a uznávaného výtvarného pedagoga Rudolfa Vejrycha. Když se později rodiče rozvedli a matka se provdala za Maxe Švabinského, stala se po čase také jeho dcerou. V době adopce již neměla nikoho z rodičů a jí bylo 33 let. Svému druhému otci byla hospodyní, pečovatelkou i sekretářkou.
Podepsaný přípis ve výstavním katalogu:
<VUU16182>
ŠVABINSKÝ, Max (1873 - 1962). Malíř, grafik, 1924 - 1926 rektor AVU, zasáhl do všech oblastí výtvarného umění.
Podpisy v souboru knih: <VUU41392>
ŠVÁB, Jaroslav (1906 - 1999) Grafik, kreslíř, ilustrátor, tvůrce knižních úprav a plakátů,...
Podpis ve výstavním katalogu: <VUU12668>
Podpis ve výstavním katalogu: <VUU12669>
Podpis ve výstavním katalogu: <VUU12670>
ŠVENGSBÍR, Jiří ( 19. duben 1921, Praha - 3. březen 1983, Praha )
Kreslíř, grafik, rytec, ...

Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB74599>
TOMEČEK, Jaromír (1906 - 1997) Spisovatel
Podpis v knize:
<BC10269>
TREFULKA, Jan (1929 - 2012) Prozaik, publicista, literární kritik, ...
Dedikace v knize:
<BC70635>
Dedikace v knize:
<BC70636>
TYL, Heřman Josef (31. červenec 1914, Cakov u Olomouce - 10. prosinec 1993, Klášter Teplá). Premonstrát, převor a později opat kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Významná osobnost katolické církve v Československu.
Podpis v knize: <HMZ71513>
TYRŠOVÁ, Renáta (31. červenec 1854 - 22. únor 1937)
Dcera Jindřicha Fügnera a manželka Miroslava Tyrše, významná sokolská pracovnice a spisovatelka v oboru dějin umění, vzdělávání a národopisu. Podílela se na výstavách a na vzniku sokolského muzea. V roce 1931 jí byl udělen čestný doktorát filozofie Univerzity Karlovy.
Podpis v knize: <HMZ16937>
UHER, Jindřich (1932 - 1998) Básník, prozaik, publicista.
Dedikace v knize:
<PC60011>
VAŇKOVÁ - FREJKOVÁ, Olga Historik umění.
Podpis v knize:
<VUU49954>
VESELÝ, Adolf (1886 - 1961). Stavební inženýr, novinář, redaktor Ottova nakladatelství,
básník, povídkář, dramatik, autor monografií spisovatelů a hudebníků.
Podpis v knize:
<PC12353>
Podpis v knize:
<PC27584>
Podpis v knize:
<PC27585>
VĚRNÁ, Božena (1901 v Letonících - 1967 v Brně). Božena Fmarja Ha de Věrnyj, BF Maria Terezia Ha de Věrnyj, Božena Věrná z Brna. Učitelka, básnířka, překladatelka.
Dedikace a několik přípisů v bibliofilském tisku:
<BIB60003>
VIKA, Karel (1875 - 1941). Vl. jm. Karel Houžvička, spisovatel.
Podpis v knize:
<BC68232>
VOJKŮVKA, Alois (3. červen 1903, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem - 21. prosinec 1982 Bystřice pod Hostýnem)
Lyrik a prozaik.
Dedikace v autorské knize:
<BIB66006>
Dedikace v knize:
<PC15942>
Podpis v knize:
<PC15942>
VONEŠ, Ludvík (1910 - 1978). Malíř a grafik.
Dedikace ve výstavním katalogu:
<VUU14273>
VRBA, Josef (1892 - ?). Právník, vrchní komisař státních drah, autor několika básnických sbírek.
Podpis v knize:
<PC46859>
WEIMANN, Josef Mojmír (nar. 13. dubna 1912 v Brně)
Publicista, pedagog, básník, prozaik, ... Publikoval v denním tisku a v časopisech (Lidová demokracie, Lidové noviny, Brněnský večerník ,Host do domu, Listy Památníku Petra Bezruče,Vlastivědný věstník moravský atd.)
Podpis na autorském strojopisu pěti básní věnovaných Bohuši Jágrovi. Vloženo do výstavního katalogu:
<VUU31004>
WEISER, Josef ( 19. září 1914, Chur ve Švýcarsku - 25. ledna 1994, Šternberk )
Malíř, grafik, pedagog.
Podepsaná knižní grafika:
<BIB17>
WÜNSCHE, Vilém (1. prosinec 1900, Šenov - 3. květen 1984, Šenov)
Ilustrátor, malíř, kreslíř, pedagog.
Podpis v bibliofilském tisku: <BIB73229>
ZAHRADNÍČEK, Jan ( 17. leden 1905, Mastník - 7. říjen 1960, Vlčatín )
Básník, novinář, překladatel a spisovatel, redaktor, ...
Podpis v knize:
<PC78031>
ZEMEK, Oldřich (30. července 1893 v Tupesích u Uherského Hradiště - 24. října 1967 v Praze). Autor epických básní a vzpomínek čerpající ze zážitku v ruských legiích, drobnějších próz z Japonska a lyrickoepických intimních veršů.
Podpis v knize:
<BC57404>
Podpis v knize:
<PC43922>
ZRZAVÝ, Jan (1890 - 1977). Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf.
Podpis ve výstavním katalogu:
<VUU51439>
ŽEMLIČKA, Bohumil ( nar. 30. srpna 1938 v Praze )
Malíř, grafik, ilustrátor.
Podpis v bibliofilském tisku:
<BIB72491>
ŽIŽKA. Otakar (27. 12. 1904 - 5. 8. 1963). Knihovník, pedagog, básník.
Podpis v knize: <PC63624>

Copyright © Stanislav Jordán. All rights reserved.
Autorské právo © Stanislav Jordán. Všechna práva vyhrazena.