zpět
ČESKÝ LID. Dvouměsíčník, založený 1891. Ročník 39.
Red. Olga Skalníková, Karel Fojtík, Jaroslav Kramařík, Ludvík Kunz, Hannah Laudová, Otakar Nahodil, Drahomíra Stránská, Miroslav Střída. Výtvarná spolupráce Ludvík Baran, obálka Antonín Strnadel.
Praha, Přírodovědecké vydavatelství, 1952.
4°, 5 sešitů. Pův. pap. ob.
Sv. 1. Číslo 1 - 2. 47 str., 4 str. čb. vyobr. na příl.
Sv. 2. Číslo 5 - 6. Str. 97 - 144, 4 str. čb. vyobr. na příl.
Sv. 3. Číslo 7 - 8. Str. 145 - 192, 4 str. čb. vyobr. na příl.
Sv. 4. Číslo 9 - 10. Str. 193 - 240, 4 str. čb. vyobr. na příl.
Sv. 5. Číslo 9 - 10. Str. 241 - 288, 4 str. čb. vyobr. a 4 str. obsah na příl.
V textu množství černobílých vyobrazení. - Obálky i text místy se znaky mírného použití běžnou manipulací, ojediněle mírně ušpiněno. - Velmi dobrý stav.
<Kód: LU53607> Cena: 250,- Kč
Časopis Český lid představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia. Obsahově odráží stav a paradigmatický vývoj etnologie, příbuzných oborů a pokrývá spektrum disciplín od vlastivědně orientovaného národopisu, slovesné, hudební a taneční folkloristiky, etnomuzikologie, historické etnologie, historické antropologie, archeologie, lingvistiky až po studie z evropské etnologie či kulturní nebo sociální antropologie.

Copyright © Stanislav Jordán. All rights reserved.
Autorské právo © Stanislav Jordán. Všechna práva vyhrazena.