Novinky
Beletrie česká
Beletrie zahraniční

Beletrie-dramata

Poezie česká
Poezie zahraniční
Poezie sborníky
Literární teorie
Divadlo-hudba-tanec-film
Lidová umění
Výtvarná a užitá umění
Grafika, kresba, akvarel
Bibliofilie, knižní vazba, ...
Rukopisy
Filozofie-náboženství
Společenské vědy
Historie-místopis-životopisy
Varia
ADÁMEK, Rudolf (1882 - 1953)
SMUTEK.
Dřevoryt 204 x 182 mm.
List 314 x 238 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G65906> Cena: 2700,- Kč
Více informací
BARÁNKOVÁ, Vlasta (*1943)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 147 x 97 mm.
Signováno a dat. 1980 dole vpravo, čísl. 19/80 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G55398> Cena: 400,- Kč
Více informací
BENEŠ, Karel (*1932)
K. J. ERBEN - SVATEBNÍ KOŠILE.
Litografie s podtiskem 260 x 180 mm.
Signováno a datováno 1980 dole vpravo. Přípis dole vlevo: "orig. litografie, aut. tisk. K. J. Erben - Svatební košile."
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G21285> Cena: 650,- Kč
Více informací
BENEŠOVÁ, Daniela (*1929)
BEZ NÁZVU.
Litografie 105 x 85 mm.
Signováno, dat. 1992 a čísl. 97/100 dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
BENEŠOVÁ, Daniela (*1929)
BEZ NÁZVU.
Litografie 104 x 74 mm.
Signováno, dat. 1988 a čísl. 87/110 dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
BERKOVÁ, Dagmar (1922 - 2002)
P. F.
Litografie na pap. 148 x 105 mm.
Signováno, dat. 1981 a čísl. 27/100 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G69007> Cena: 220,- Kč
Více informací
BERKOVÁ, Dagmar (1922 - 2002)
P. F.
Litografie na pap. 296 x 209 mm.
Signováno a datováno 1971 dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G51445> Cena: 150,- Kč
Více informací
BERKOVÁ, Dagmar (1922 - 2002)
L. P. 198?
Litografie kolorovaná akvarelem 150 x 99 mm.
Signováno a datováno 1984 dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G40736> Cena: 160,- Kč
Více informací
BERNARD, Émile (1868 - 1941)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 73 x 84 mm.
List 310 x 238 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G65901> Cena: 1400,- Kč
Více informací
BERNARD, Émile (1868 - 1941)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 73 x 84 mm.
List 310 x 238 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G65902> Cena: 1700,- Kč
Více informací
BERNARD, Émile (1868 - 1941)
Ilustrace k básni Ch. Baudelaire.
Dřevoryt 165 x 117 mm.
List 320 x 238 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Téměř intaktní.
<Kód: G218> Cena: 2100,- Kč
Více informací
BEZ NÁZVU.
Příspěvky ze sborníku Archy.
Stará Říše na Moravě, Josef Florian, vročení neurčeno.
Čtyři volné listy 154 x 120 mm, různé techniky.
Volné listy, intaktní stav.
<Kód: G55104> Cena: 280,- Kč
Více informací
BEZ NÁZVU.
Příspěvky ze sborníku Archy.
Stará Říše na Moravě, Josef Florian, vročení neurčeno.
Čtyři volné listy 154 x 120 mm, různé techniky.
Volné listy, intaktní stav.
<Kód: G55105> Cena: 280,- Kč
Více informací
BĚLOHLÁVEK, František (*1929)
BEZ NÁZVU [MASOPUST].
Linoryt 195 x 100 mm.
Signováno a dat. 1980 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G45702> Cena: 200,- Kč
Více informací
BIČ, František (1929 - 1992)
BEZ NÁZVU.
Litografie 158 x 100 mm.
Signováno a dat. 1974 dole vpravo, čísl. 178/200 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G63976> Cena: 200,- Kč
Více informací
BÍLEK, František (1872 - 1941)
4 DŘEVORYTY.
Dřevoryty 37 x 84 mm, 50 x 50 mm, 20 x 50 mm a 38 x 46 mm. List 315 x 236 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
Rezervováno
Více informací
BLÁHA, Václav (*1949)
LETNÍ NOC
Serigrafie na papíře 220 x 160 mm
Signováno dole vpravo, číslováno 155/190 dole vlevo, ze zadu přípis: "Letní noc".
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G63022> Cena: 950,- Kč
Více informací
( BOUDA, Cyril )
PAMĚTNÍ LIST SLAVNOSTNÍ SCHŮZE SPOLKU ČESKÝCH BIBLIOFILŮ NA POČEST PADESÁTÝCH NAROZENIN MALÍŘE A GRAFIKA CYRILA BOUDY.

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1951.
Aprox. rozměry 166 x 294 mm. Rozkládací trojlist se suchou jehlou uprostřed, tisková plocha 128 x 70 mm, sign. tužkou dole vpravo. Ruční papír s filigránem knihy a iniciálami C B.
Volný list. - Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
CINYBULK, Vojtěch (1915 - 1994)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 188 x 144 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G55203> Cena: 200,- Kč
Více informací
DILLINGER, Petr (1899-1954)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 98 x 66 mm.
Signováno dole vpravo.
Adjustováno v papírové paspartě, intaktní stav.
<Kód: G64001> Cena: 100,- Kč
Více informací
DILLINGER, Petr (1899-1954)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 215 x 135 mm.
Signováno dole vpravo, přípis "Zkušební tisk" dole vlevo.
Adjustováno v papírové paspartě, téměř intaktní stav.
<Kód: G76903> Cena: 100,- Kč
Více informací
DILLINGER, Petr (1899-1954)
BEZ NÁZVU.
Soubor tří dřevorytů, 68 x 58, 52 x 64 a 36 x 64 mm.
Bez signatur a bez data.
Adjustováno v papírové paspartě, téměř intaktní stav.
<Kód: G21288> Cena: 100,- Kč
Více informací
DILLINGER, Petr (1899-1954)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 46 x 110 mm.
Bez signatury, bez data.
Adjustováno v papírové paspartě, malé nevýrazné hnědé skvrny, vesměs mimo tiskovou plochu.
<Kód: G21289> Cena: 50,- Kč
Více informací
DUDEK, Josef (*1954)
BEZ NÁZVU. Ze souboru Má země.
Lept 200 x 133 mm.
Sign. a dat. 1979 dole vpravo, čísl. 24/70 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G56835> Cena: 800,- Kč
Více informací
DVOŘÁČEK, Jaroslav (1908 - 1980)
BEZ NÁZVU.
Litografie na pap. 98x80 mm.
Signováno dole vlevo.
Adjustováno na papíře 150 x 100 mm, téměř intaktní stav.
<Kód: G31244> Cena: 100,- Kč
Více informací
DVOŘÁČEK, Jaroslav: SEVERSKÁ GOTIKA.
4 linolea ze Stralsundu. Ryl a tiskl L. Dvořáček. Brno 1923.
Folio, volné listy v původní kartonové obálce s klopami.
Obálka se znaky používání běžnou manipulací a velmi dobrém stavu, grafické listy intaktní.
<Kód: G52556> Cena: 4800,- Kč
Více informací

ERAZIM, Milan (*1946)
BEZ NÁZVU. Ze souboru Má země.
Lept 195 x 138 mm
Signováno a dat. 1979 dole vpravo, čísl. 27/100 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G31701> Cena: 900,- Kč
Více informací
FILIPPOVOVÁ, Marie (*1938)
BEZ NÁZVU.
Lept 150 x 120 mm.
Signováno a datováno 1967 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G47324> Cena: 400,- Kč
Více informací
FLORIAN, Michael (1911- 1984)
BEZ NÁZVU.
Ručně kolorovaný dřevoryt [linoryt], volný list 155x118 mm.
Příspěvek ze sborníku Archy.
Stará Říše na Moravě, Josef Florian, vročení neurčeno.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G46120> Cena: 450,- Kč
Více informací
FLORIAN, Michael (1911 - 1984)
BEZ NÁZVU.
Dvojlist 150 x 120 mm. Linoryt 95 x 70 mm, sign. dole vpravo. Text sign. Rostislav Dostál.
Přípis: "P.F.1959" dole vpravo.
Volný dvojlist, intaktní stav.
<Kód: G10397> Cena: 200,- Kč
Více informací
FLORIAN, Michael (1911- 1984)
TVŮRCE KRÁSY.
Pavel Novák, Stará Říše a Moravské Budějovice, 1977.
Čtyři volné listy s dřevoryty a linoryty různých rozměrů na pap. 150 x 110 mm, vše sign. dole vpr., čísl. v tir. 93/100.
Obálka téměř intaktní, volné listy intaktní.
<Kód: G11058> Cena: 650,- Kč
Více informací
FLORIAN, Michael (1911- 1984)
Z KRAJINY MLÁDÍ, VYSOČINY MILOVANÉ.
Pavel Novák, bez místa vydání, 1976.
Čtyři volné listy s dřevoryty a linoryty různých rozměrů na pap. 200 x 147 mm, vše sign. dole vpr., čísl. v tir. 16/100.
Obálka téměř intaktní, volné listy intaktní.
<Kód: G11059> Cena: 800,- Kč
Více informací
FLORIAN, Michael (1911- 1984)
MŮJ OTEC.
Dřevoryt 185 x 150 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno v desce dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
FUKSA, Zdeněk (*1922)
BEZ NÁZVU.
Lept s akvatintou 97 x 102 mm.
Signováno a dat. 1973 dole vpravo, čísl. 11/11 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G24810> Cena: 600,- Kč
Více informací
GRMELOVÁ, Anna (1926 - 2000)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 148 x 68 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G56992> Cena: 100,- Kč
Více informací
GRMELOVÁ, Anna (1926 - 2000)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 148 x 72 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G56993> Cena: 100,- Kč
Více informací
GRMELOVÁ, Anna (1926 - 2000)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 178 x 72 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G56994> Cena: 100,- Kč
Více informací
GRMELOVÁ, Anna (1926 - 2000)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 178 x 72 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G56995> Cena: 100,- Kč
Více informací
GRMELOVÁ, Anna (1926 - 2000)
OLOMOUCKÉ VEDUTY.
Dřevoryt 180 x 118 mm.
Signováno a datováno 1976 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G51467> Cena: 120,- Kč
Více informací
GRMELOVÁ, Anna (1926 - 2000)
BEZ NÁZVU.
[SVATÝ FRANTIŠEK]
Dřevoryt 200 x 150 mm.
Signováno a datováno 1973 dole vpravo.
<Kód: G56999> Cena: 1200,- Kč
Více informací
HAKL, Jan (1920 - 1989)
BEZ NÁZVU.
Dřevořez 44 x 55 mm.
Signováno a dat. 1979 dole vpravo, čísl. 15/100 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G77101> Cena: 100,- Kč
Více informací
HALLA, Jan (1926 - 1988)
BEZ NÁZVU.
Litografie 176 x 108 mm.
Signováno a datováno 1973 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G58163> Cena: 100,- Kč
Více informací
HARTINGER, Ilja (*1935)
BEZ NÁZVU.
Linoryt 154 x 78 mm.
Sign. a dat. 1978 dole vpravo, čísl. 53/100 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G56996> Cena: 150,- Kč
Více informací
HARTINGEROVÁ - TOBOLÍKOVÁ, Jiřina (*1941)
BEZ NÁZVU.
Šrabaná litografie na papíře 209 x 128 mm.
Sign. a dat. 1986 dole vlevo, čísl. 63/100 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G61260> Cena: 100,- Kč
Více informací
HARTINGEROVÁ - TOBOLÍKOVÁ, Jiřina (*1941)
BEZ NÁZVU.
Šrabaná litografie na papíře 178 x 98 mm.
Sign. a dat. 1977 dole vpravo, čísl. 22/150 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G70093> Cena: 100,- Kč
Více informací
HLAVATÝ, Pavel (*1943)
ŠTEFANOVI PF 84.
Lept 56 x 150 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno 49/100 dole vlevo.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G41008> Cena: 150,- Kč
Více informací
HOURA, Miroslav (1933 - 2006)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na papíře 210 x 104 mm.
Signováno a datováno 1990 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G31890> Cena: 100,- Kč
Více informací
HOURA, Miroslav (1933 - 2006)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na papíře 205 x 104 mm.
Signováno a datováno 1990 dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G31891> Cena: 100,- Kč
Více informací
HOURA, Miroslav (1933 - 2006)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na papíře 210 x 104 mm.
Signováno a datováno 1989 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G31892> Cena: 100,- Kč
Více informací
HOURA, Miroslav (1933 - 2006)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na papíře 210 x 104 mm.
Signováno a dat. 1995 dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G31839> Cena: 100,- Kč
Více informací
HOURA, Miroslav (1933 - 2006)
BEZ NÁZVU.
Linoryt 178 x 78 mm.
Sign. a dat. 1992 dole vpravo, čísl. 5/100 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G31844> Cena: 200,- Kč
Více informací
HRABAL, Arnošt (1886 - 1969)
BAKCHANTI.
Dřevoryt 238 x 288 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní stav.
<Kód: G70654> Cena: 1200,- Kč
Více informací
HRABAL, Arnošt (1886 - 1969)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 124 x 168 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní stav.
<Kód: G61802> Cena: 400,- Kč
Více informací
HRABAL, Arnošt (1886 - 1969)
DVA PŘÁTELÉ.
Dřevoryt 236 x 308 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní stav.
<Kód: G70655> Cena: 1200,- Kč
Více informací
CHATRNÝ, Dalibor ( 1925 - 2012 )
BEZ NÁZVU.
Lept 130 x 110 mm.
Sign. a dat. 1966 dole vpravo, čísl. 32 / 150 dole vlevo.
Příloha ke katalogu výstavy v Domě pánů z Kunštátu v prosinci 1966.
Volný list, intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
CHATRNÝ, Dalibor ( 1925 - 2012 )
BEZ NÁZVU
Serigrafie na kartonu 700 x 500 mm.
Sign. tužkou dole vpravo, dat. 1997, čísl. 2 / 25 dole vlevo.
Téměř intaktní stav.
<Kód: G70880> Cena: 6000,- Kč
Více informací
CHATRNÝ, Dalibor ( 1925 - 2012 )
BEZ NÁZVU
Serigrafie na kartonu 700 x 500 mm.
Sign. tužkou dole uprostřed a dat. 1998.
Téměř intaktní stav.
<Kód: G70881> Cena: 4000,- Kč
Více informací
JANEČEK, Ota (1919 - 1996)
BEZ NÁZVU [ KUBISTICKÁ ŽENA S PTÁČKEM ].
Linoryt, tisková plocha: 152 x 120 mm, list:.210 x 150 mm.
Signováno a datováno 1983 dole vpravo, číslováno 142/200A dole vlevo.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G12705> Cena: 2600,- Kč
Více informací
JÁGR, Bohuš (1907- 1996)
BEZ NÁZVU.
Litografie 155 x 115 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G10723> Cena: 50,- Kč
Více informací
KAŠPAR, Adolf (1877 - 1934)
DVOREK NA ČERTOVCE.
Linoryt 114 x 150 mm.
List 310 x 238 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G65903> Cena: 300,- Kč
Více informací
KAŠPAR, Ladislav Josef ( 1915 - 1997 )
BEZ NÁZVU.
Linoryt 100 x 80 mm.
Signováno dole uprostřed.
Volný list. Intaktní.
<Kód: G63842> Cena: 100,- Kč
Více informací
KAVAN, Jan (*1947)
BEZ NÁZVU.
Litografie 100 x 72 mm.
Signováno a dat. 1989 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G55412> Cena: 250,- Kč
Více informací
KAVAN, Jan (*1947)
BEZ NÁZVU.
Litografie 100 x 70 mm.
Signováno, dat. 1984 a čísl. 31/100 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G55420> Cena: 250,- Kč
Více informací
KAVAN, Jan (*1947)
BEZ NÁZVU.
Litografie 100 x 70 mm.
Signováno, dat. 1986 a čísl. 37/100 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G55424> Cena: 250,- Kč
Více informací
KAVAN, Jan (*1947)
BEZ NÁZVU. Ze souboru Má země.
Lept a akvatinta 196 x 137 mm.
Signováno, čísl. 24/70 a dat. 1978 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G28370> Cena: 1600,- Kč
Více informací
KOCÁK, Peter (*1961)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 52 x 34 mm.
Signováno, datováno 1993 a číslováno 168/200.
Ruční papír opatřen suchou pečetí Lyra Pragensis.
Volný list, téměř intaktní.
<Kód: G45704> Cena: 450,- Kč
Více informací
KOMÁREK, Vladimír (1928 - 2002)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt 145 x 105 mm.
Signováno dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G61203> Cena: 600,- Kč
Více informací
KOMÁREK, Vladimír (1928 - 2002)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 90 x 130 mm.
Signováno dole uprostřed, číslováno 128/300 dole vlevo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G12368> Cena: 350,- Kč
Více informací
KOMÁREK, Vladimír (1928 - 2002)
P. F. 1979
Dřevoryt na ručním papíře 210 x 95 mm.
Signováno dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G41039> Cena: 200,- Kč
Více informací
KOMÁREK, Vladimír (1928 - 2002)
BEZ NÁZVU.
Dřevoryt, tisková plocha: 80 x 114 mm, list:158 x 148 mm.
Signováno dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G12706> Cena: 300,- Kč
Více informací
KONŮPEK, Jan (1883 - 1950)
ZE STARÉ PLZNĚ.
Lept 144 x 102 mm.
List 314 x 236 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Na okrajích listu skvrny, tisková plocha čistá.
<Kód: G65913> Cena: 500,- Kč
Více informací
KORBELÁŘ, Pavel (1909 - 1956)
BEZ NÁZVU.
Kresba tuší na papíře 200 x 145 mm.
Signováno a datováno 1933 dole vpravo.
Téměř intaktní.
<Kód: G221> Cena: 100,- Kč
Více informací
KOS, Josef (*1932)
BEZ NÁZVU.
Litografie 360 x 450 mm.
Sign. a dat. 1977 dole vpravo, přípis: "aut. tisk" dole vlevo.
Volný list, téměř intaktní.
<Kód: G61803> Cena: 1000,- Kč
Více informací
KOS, Josef (*1932)
BEZ NÁZVU.
Litografie 140 x 90 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno 68/120 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G28047> Cena: 150,- Kč
Více informací
KRÁLOVÁ, Markéta ( 1952 )
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 120 x 52 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno 20/60 dole vlevo.
Volný list. Intaktní.
Rezervováno
Více informací
KRÁLOVÁ, Markéta ( 1952 )
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 86 x 40 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno 3/45 dole vlevo.
Volný list. Intaktní.
Rezervováno
Více informací
KUBÍN, Jaroslav (1886 - 1937)
"KOHOUTI"
Litografie 200 x 148 mm
List 318 x 241 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Ušpiněno na okrajích listu, tisková plocha čistá.
<Kód: G72122> Cena: 100,- Kč
Více informací
LACINA, Bohdan (1912 - 1971)
ČERVEN
Dřevoryt 140 x 80 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G12486> Cena: 800,- Kč
Více informací
LACINA, Bohdan (1912 - 1971)
MIKOLÁŠ ALEŠ
Dřevoryt 400 x 280 mm.
Sign. dole vpravo, čísl. 49/80 dole vlevo, nedat. [1952].
Volný list, téměř intaktní stav.
<Kód: G61804> Cena: 1600,- Kč
Více informací
LACINA, Bohdan (1912 - 1971)
PF 1965
Bromostříbrná fotografie 160 x 230 mm, uprostřed přeloženo, v pravé polovině řezanými typy tištěno "pf 1965" a signováno.
Volný dvojlist. - Intaktní stav.
<Kód: G41282> Cena: 3000,- Kč
Více informací
LUKAVSKÝ, Jaroslav (1924 - 1984)
BASRAH.
Dřevořez na pap. 450 x 625 mm.
Signováno a nečitelně číslováno dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní.
<Kód: G60847> Cena: 500,- Kč
Více informací
MAJER, Ludvík (1925)
BEZ NÁZVU.
Litografie 168 x 88 mm.
Signováno, dat. 1983 a čísl. 45/100 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G77103> Cena: 150,- Kč
Více informací
MILÉN, Eduard (1891 - 1976)
BEZ NÁZVU.
[KRESBA K OZNÁMENÍ O PŘESTĚHOVÁNÍ ARNO SÁŇKY]
Kresba tužkou 105 x 125 mm.
Signováno dole vpravo. Adjustováno v papírové paspartě.
<Kód: G42776> Cena: 600,- Kč
Více informací
MILÉN, Eduard (1891 - 1976)
BEZ NÁZVU.
Lept 295 x 220 mm
Signováno dole vpravo, čísl. 3/50 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G59908> Cena: 2500,- Kč
Více informací
MORAVEC, Alois (1899 - 1987)
BEZ NÁZVU.
Dřevotyt na papíře 210 x 150 mm.
Signováno tužkou dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G60005> Cena: 200,- Kč
Více informací
MÜLLER, Karel (1899 - 1977)
BEZ NÁZVU.
Litografie na papíře 210 x 145 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G71804> Cena: 100,- Kč
Více informací
NEČAS, Jiří (*1955)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na papíře 220 x 155 mm
Signováno a datováno 1977 dole vpravo.
Volný list. - Intaktní.
Rezervováno
Více informací
NEPIL, František (1929 - 1995)
PF 1987.
Povídka "Hrál pán na flétnu" a kresba kolorovaná akvarelem podepsaná autorem s přípisem "PF 1987" na zadní straně.
Volný, rozkládací trojlist 100 x 420 mm.
Téměř intaktní stav.
<Kód: G64571> Cena: 1200,- Kč
Více informací
NEURČENÝ AUTOR
Bez místa [Brno], bez data [kol. 1930].
20 str. kreseb ve školním sešitu 205 x 165 mm.
Dvě kresby u hřbetu natrženy. - Velmi dobrý stav.
<Kód: G50726> Cena: 500,- Kč
Více informací
NEURČENÝ AUTOR
DER VORSITZENDE VIZEPRÄSIDENT VIKTOR WILHELM.
Kresba tužkou na papíře 150 x 221 mm.
Signováno "Tí-" dole vlevo, datováno vpravo "Schwurgericht, 7.10.1930".
V pravé části několik kapek vosku.
<Kód: G50749> Cena: 50,- Kč
Více informací
NĚMEC, Karel ( 1879 - 1960 )
OLGA ROZ. VYKYDALOVA - ANTONÍN FRIEDL, MANŽELÉ. BRATISLAVA - BRNO,
ŘÍJEN 1919.
Dřevoryt 96 x 146 mm.
Signováno a datováno 1919 vzadu.
Volný list. Intaktní.
<Kód: G11372> Cena: 200,- Kč
Více informací
OBERTHOR, Karel ( 1921 - 1996 )
BEZ NÁZVU.
Litografie 140 x 98 mm.
Signováno a datováno 1973 dole uprostřed.
Příloha k výst. kat., Galerie Jaroslava Krále, květen 1973.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G66029> Cena: 300,- Kč
Více informací
ONDRUŠKOVÁ - WÜNSCHOVÁ, Jana ( 1940 )
BEZ NÁZVU.
Litografie 150 x 80 mm.
Signováno, dat. 1982 a čísl. 6/100 dole uprostřed.
Volný list. Intaktní.
<Kód: G63847> Cena: 100,- Kč
Více informací
( PACÁK, Antonín Jiří 1876-1946 )
JURA, J.:
KOPANICE.
Soubor 6 barev. dřevorytů vysázel, vyryl a vlastní rukou vytiskl J. Jura.
Portfolio šesti barevných dřevorytů a úvodní text. Volné listy v pův. pap. obálce s černobílým dřevorytem a rytým titulem.
Vše signováno dole vpravo, v doprovodném textu datováno prosinec 1934.
1. Kopanice na Lopeníku
2. Cestou na Vápenici
3. Kopanice v Bošáčkách
4. Lopeník pod sněhem
5. Na Mikulčině Vrchu
6. Na Uhliskách
Obálka se znaky použití běžnou manipulací a ve velmi dobrém stavu, doprovodný text intaktní, dřevoryty intaktní,
<Kód: G28362> Cena: 7200,- Kč
Více informací
PITROVÁ, Klotilda - PITR, Jiří
DOBRÝ HOROSKOP.

Lept 125 x 150 mm.
Signováno J. I. Pitrovi a datováno 1982 dole vpravo, autorský tisk dole vlevo, název dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G66922> Cena: 250,- Kč
Více informací
PITROVÁ, Klotilda - PITR, Jiří
PEŘÍČKO PRO ŠTĚSTÍ.

Lept 160 x 133 mm.
Signováno J. I. Pitrovi a datováno 1985 dole vpravo, autorský tisk dole vlevo, název dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G66923> Cena: 250,- Kč
Více informací
PITROVÁ, Klotilda - PITR, Jiří
DRACI PRO LEGRACI.
Lept 180 x 140 mm.
Signováno J. I. Pitrovi dole vpravo, P.F. 89 dole vlevo, název dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G66928> Cena: 250,- Kč
Více informací
POLLAK, Max (1886 - 1970)
NINA SCHELEMSKAYA BALLETT ELLEN TELS, PARIS.
Suchá jehla 248 x 148 mm.
Signováno vpravo dole, nedatováno [20. léta].
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G21351> Cena: 7600,- Kč
Více informací
PŘIBYLOVÁ, Jarmila (*1957)
BEZ NÁZVU.
Lept, 250 x 170 mm.
Sign. a dat. 1986 dole vpravo. Název a přípis "aut. tisk" dole vlevo.
Volný list, téměř intaktní.
<Kód: G52431> Cena: 350,- Kč
Více informací
PŘIBYLOVÁ, Jarmila (*1957)
SRDÍČKO PRO BABIČKU.
Lept, 250 x 165 mm.
Signováno dole vpravo. Název a přípis "aut. tisk" dole vlevo.
Volný list, téměř intaktní.
<Kód: G52430> Cena: 350,- Kč
Více informací
RABAS, Václav (1885 - 1954)
ROZSÉVAČKA.
Suchá jehla 158 x 200 mm.
Signováno dole vpravo, nedatováno [1914].
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G67447> Cena: 1700,- Kč
Více informací
RAJLICH, Jan ( 1920 - 2016 )
BEZ NÁZVU [ TÁBOR ].
Akvarel, karton 435 x 600 mm.
Signováno a dat. 1954 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G77701> Cena: 3000,- Kč
Více informací
ROKYTOVÁ, Helena ( *1922)
BEZ NÁZVU.
Litografie 190 x 120 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno 198/200 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G14343> Cena: 2000,- Kč
Více informací
ROTBAUER, Jaroslav (*1929)
BEZ NÁZVU.
Linoryt 400 x 350 mm.
Sign. a dat. 1977 dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní.
Rezervováno
Více informací
RUSEK, Ladislav (1927 - 2012)
PF 1993.
Linoryt na papíře 156 x 104 mm.
Signováno dole uprostřed.
Volný list. - Intaktní stav.
<Kód: G51253> Cena: 180,- Kč
Více informací
SÜSSER, František (1890 - 1956)
BEZ NÁZVU.
Litografie na papíře 380 x 280 mm.
Signováno dole vpravo, číslováno 9/160 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G70661> Cena: 1800,- Kč
Více informací
SVOLINSKÝ, Karel (1896 - 1986)
BEZ NÁZVU.
Dřevotyt na papíře 210 x 150 mm.
Signováno tužkou dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G60002> Cena: 400,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Linoryt 180 x 100 mm.
Signováno a datováno 1964 dole vpravo,
Přípis: "lino" dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G33509> Cena: 1000,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 138 x 96 mm.
Signováno a dat. 1973 dole vpravo, čísl. 21/70 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G122> Cena: 400,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 96 x 53 mm.
Signováno a dat. 1974 dole vpravo, čísl. 16/60 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G123> Cena: 300,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 96 x 53 mm.
Signováno a dat. 1974 dole vpravo, čísl. 16/60 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G124> Cena: 300,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 96 x 53 mm.
Signováno a dat. 1974 dole vpravo, čísl. 16/60 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G125> Cena: 300,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 97 x 52 mm.
Signováno a dat. 1974 dole vpravo, čísl. 16/60 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G126> Cena: 300,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 148 x 77 mm.
Signováno, dat. 1989 a čísl. 33/100 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G77019> Cena: 900,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 146 x 75 mm.
Sign., nedat., čísl. 11/90 a přípis:"PF 1989" dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G77020> Cena: 1000,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Suchá jehla 88 x 178 mm.
Sign. a dat. 1974 dole vpravo, čísl. 6/50 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G55439> Cena: 1200,- Kč
Více informací
ŠKAROHLÍD, Jaroslav (*1925)
BEZ NÁZVU.
Mědiryt 120 x 135 mm.
Signováno a dat. 1975 dole vpravo, čísl. 85/100 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G53035> Cena: 550,- Kč
Více informací
ŠTĚPÁNÍK, Rostislav (*1936)
BEZ NÁZVU.
Litografie 188 x 130 mm
Číslováno 40/60 dole vlevo, signováno dole vpravo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G61889> Cena: 300,- Kč
Více informací
ŠTĚPÁNÍK, Rostislav (*1936)
BEZ NÁZVU.
Litografie 118 x 93 mm
Signováno a číslováno19/50 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G61888> Cena: 300,- Kč
Více informací
ŠTĚPÁNÍK, Rostislav (*1936)
BEZ NÁZVU.
Litografie 140 x 90 mm
Signováno a číslováno 26/65 dole uprostřed.
Volný list, intaktní.
<Kód: G55444> Cena: 350,- Kč
Více informací
ŠVÁB, Jaroslav (1906 - 1999)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na papíře 245 x 174 mm.
Sign. a dat. 1967 dole uprostřed, čísl. 17/60 dole vpravo.
Volný list, jako nové.
<Kód: G11071> Cena: 2000,- Kč
Více informací
ŠVÁB, Jaroslav (1906 - 1999)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na pap. 220 x 154 mm.
Signováno a dat. 1972, přípis: "aut. tisk" dole uprostřed.
Volný list, jako nové.
<Kód: G57663> Cena: 1600,- Kč
Více informací
ŠVÁB, Jaroslav (1906 - 1999)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na pap. 210 x 152 mm.
Signováno dole uprostřed.
Volný list, jako nové.
<Kód: G57664> Cena: 400,- Kč
Více informací
ŠVÁB, Jaroslav (1906 - 1999)
BEZ NÁZVU.
Linoryt na pap. 205 x 146 mm.
Signováno a dat. 1978 dole uprostřed.
Volný list, jako nové.
<Kód: G57668> Cena: 600,- Kč
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
CHRÁM P. MARIE PŘED TÝNEM.
Oceloryt 176 x 97 mm.
Signováno v desce, 1974.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
KOSTEL P. MARIE VÍTĚZNÉ NA MALÉ STRANĚ.
Oceloryt 175 x 98 mm.
Signováno v desce, 1972.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PORTÁL DOMU "U SVOU ZLATÝCH MEDVĚDŮ" NA STARÉM MĚSTĚ V PRAZE.
Oceloryt 174 x 99 mm.
Signováno v desce, 1974.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA - BAZILIKA SV. JIŘÍ.
Oceloryt 176 x 98 mm.
Signováno v desce, 1972.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA - BERTRAMKA.
Oceloryt 174 x 98 mm.
Signováno v desce, 1970.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA - HRADČANSKÁ RADNICE.
Oceloryt 174 x 97 mm.
Signováno v desce, 1972.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA - KOSTEL SV. SALVÁTORA V KLEMENTINU.
Oceloryt 169 x 96 mm.
Signováno v desce, 1973.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA - PRAŠNÁ BRÁNA.
Oceloryt 174 x 96 mm.
Signováno v desce, 1974.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA C. R. - SVATOVÍTSKÝ KOHOUT A PRAŽSKÁ KATEDRÁLA.
Oceloryt 174 x 99 mm.
Signováno v desce, 1967.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAGA - STAROMĚSTSKÁ RADNICE.
Oceloryt 176 x 98 mm.
Signováno v desce, 1974.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
PRAHA MĚSTO DĚJIN.
Oceloryt 160 x 98 mm.
Signováno v desce, 1974.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
ŠVENGSBÍR, Jiří (1921 - 1983)
ROTUNDA SV. MARTINA.
Ocelorytina 175 x 99 mm.
Signováno v desce, 1972.
Volný list. Intaktní stav.
Rezervováno
Více informací
TESAŘ, Vladimír (1924-2008)
BEZ NÁZVU.
Lept 254 x 320 mm.
Sign. a dat. 1958 dole vpravo, čísl. 114/200 dole vlevo.
Volný list, téměř intaktní.
<Kód: G60848> Cena: 1400,- Kč
Více informací
URBAN, Vladislav (*1937)
BEZ NÁZVU.
Pastel na kartonu 155 x 145 mm.
Signováno dole vpravo, datováno 1987 dole vlevo.
Adjustováno v kartonové paspartě. - Intaktní.
<Kód: G55134> Cena: 3200,- Kč
Více informací
VIK, Karel (1883 - 1964)
AVARSKÉ VALY V BÍNI.
Barevný dřevoryt 90 x 170 mm na papíře 124 x 194 mm.
Signováno a datováno 1935 dole vlevo.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G62811> Cena: 150,- Kč
Více informací
VIK, Karel (1883 - 1964)
MOST.
Dřevoryt 138 x 144 mm.
List 312 x 238 mm.
Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G65008> Cena: 200,- Kč
Více informací
VOTAVOVÁ, Blanka (*1933)
PF 89.
Akvatinta, tisková ploch 124 x 900, papír 210 x 145 mm.
Signováno a datováno 1989 tužkou dole uprostřed.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G60006> Cena: 600,- Kč
Více informací
VOTRUBA, Jaroslav (1889 - 1971)
VRBY.
Dřevoryt 124 x 156 mm.
List 312 x 238 mm.
Signováno v tiskové ploše. Značeno Veraikon a číslováno.
Volný list. - Intaktní.
<Kód: G65010> Cena: 200,- Kč
Více informací
VYCHODILOVÁ, Olga (*1949)
BEZ NÁZVU. Ze souboru Má země.
Lept 195 x 135 mm
Signováno dole vpravo, číslováno 24/70 dole vlevo.
Volný list, intaktní.
<Kód: G28049> Cena: 250,- Kč
Více informací
ZAVŘEL, Josef (1910 - 1980)
BEZ NÁZVU.
Olovoryt 190 x 132 mm.
Signováno dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní stav.
<Kód: G11072> Cena: 250,- Kč
Více informací

ZEMINA, Otakar (1899 - 1990)
BEZ NÁZVU.
Kombinovaná technika na papíře 240 x 160 mm.
Signováno a datováno 1972 dole vpravo.
Volný list, téměř intaktní stav.
<Kód: G63021> Cena: 950,- Kč
Více informací

ZYKMUND, Václav ( 1914 - 1984 )
BEZ NÁZVU [ PÁD IKARA ].
Lept 106 x 60 mm, list 157 x 102 mm.
Signováno a datováno 1946 dole vpravo.
Volný list, intaktní stav.
<Kód: G77702> Cena: 400,- Kč
Více informací

Copyright © Stanislav Jordán. All rights reserved.
Autorské právo © Stanislav Jordán. Všechna práva vyhrazena.