zpět
MRŠTÍK, Alois: ROK NA VSI. Kronika moravské dědiny.
Praha, Nakladatelské družstvo Máje, 1903 - 1904.
8°, 9 sv. Vaz. pův. cpl.
Sv. 1. 389 str.
Sv. 2. Str. 390 - 548.
Sv. 3. 136 str.
Sv. 4. 97 str.
Sv. 5. 215 str.
Sv. 6. 102 str.
Sv. 7. 120 str.
Sv. 8. 107 str.
Sv. 9. 121 str.
První vydání. - Téměř intaktní.
<Kód: BC56140> Cena: 9000,- Kč

Copyright © Stanislav Jordán. All rights reserved.
Autorské právo © Stanislav Jordán. Všechna práva vyhrazena.